:: شرکت/ معرفی شرکت

معرفی شرکت

:: :: مدیران . اساتید . مشاوران آموزشی
الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک
به نام خداوند حسابگر ،حسابساز ،حسابرس وحسابدار زمین وآسمان وهرچه در آنست...
شرکت حسابداری وحسابرسی کیمیا محاسب پرتو،با سالها تجربه وتلاش (قریب به یک دهه)، بااین عقیده که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی وملی،استفاده از اطلاعات مالی وحسابداری مربوط ،قابل اتکا ومفید ،مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری میباشد ودستیابی به اطلاعات مالی وحسابداری مذکور جز با استفاده از خدمات حسابداران ومشاوران مالی امکانپذیر نیست لذا به منظور رفع نیازهای حسابداری شرکتها ،موسسات ،کارخانجات وارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی ،فعالیت خود را با بهره گیری از کادری مجرب ونیروهای متخصص،در زمینه:حسابداری ،مالی ،حسابرسی ،امور مالیاتی،نرم افزار وپیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری ،جهت خدمات رسانی هر چه بیشتر ،در گرگان وحومه آغاز نموده است.
همچنین شرکت کیمیا محاسب پرتو به دانش آموختگان حسابداری ،که به منظور یادگیری وآموزش موثر مهارتهای حسابداری ومالیاتی مراجعه میکنند،عالی ترین مهارتها وتجربیات لازم حسابداری را ارائه مینماید
این شرکت در راستای تحقق هدف عالی آموزشی خود،که همانا فراگیری عالی دانش پژوهان حسابداری است ،می کوشد از طریق برگزیدن بهترین روش ارائه مطلب،روش استاد- شاگردی ،نفر به نفر وانجام فعالیتهای خلاق واجرای ایده های نو و برنامه های مرتبط موضوع هدف (برگزاری کارگاه تکنیکی نبوغ حسابداری و.....) به این مهم دست یابد وتا کنون توانسته است چندین نفر را به لحاظ تجربیات ومهارتهای حسابداری،غنی ساخته وبه شکل موفقیت آمیز روانه بازار کار نماید.


پیام مدیر:
به شما پیشنهاد می دهیم: با انتخاب این مجموعه، راه کوتاهتر و مطمئن تری را برای رسیدن به موفقیت طی نمایید و روی پشتیبانی و حمایت همیشگی در این مسیر حساب فرمایید.