:: شرکت/ معرفی شرکت/ اساتید

اساتید

احمد کیاء
1 :عضو انجمن حسابداران
2:کارشناس ارشد حسابداری
3:مدرس گارگاههای نبوغ حسابداری
4:مشاوره مالیاتی بیش از 50شخص حقوقی 
5 :بیش از 24 سال سابقه حرفه ای حسابداری 
6: رئیس هیات مدیره شرکت کیمیا محاسب پرتو
7 :مشاوره و مجری پروژه های بزرگ مالی در شرکتهای تولیدی و بازرگانی و پیمانکاری و خدماتی

 
منوچهر شاحسينی زاده
1 :کارشناس ارشد حسابداري 
2 :مدير مالي شرکتهاي تولیدی
3 :عضو انجمن حسابداران خبره ايران
4 :مدير عامل شرکت کيميامحاسب پرتو 
5 :مبتکر وطراح دوره هاي نبوغ حسابداري
6 :مشاوره مالی و مالياتي اشخاص حقوقي وحقيقي