جلسه سوم

شناسایی اصول ایجاد آدرس دهی مطلق ونسبی (شناخت )

قالب بندی مشروط (conditionalformating )

اتبار سنجی داده ها در هنگام ورود با استفاده از DataValidation

مرتب سازی بانک اطلاعاتی (Sort ساده وپیشرفته )