:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه تسهيلات مالي و محاسبه بهره بانکي و اعتبارات اسنادي

کارگاه تسهيلات مالي و محاسبه بهره بانکي و اعتبارات اسنادي

راس گیری چک چیست ؟
تکالیف مالیاتی در مورد واردات کالا
بررسی مخارج گمرکی ترخیص کالا برای واردات کالا
تشریح برگ سبز گمرکی ونحوه محاسبه حقوق گمرکی
صدور اسناد حسابداری واردات مواد اولیه شرکت (سفارشات خارجی )
صدور اسناد حسابداری مربوط به اخذ تسهیلات دریافتی کوتاه مدت وبلندمدت 
تشریح انواع تسهیلات مالی دریافتی ،نحوه محاسبه بهره بانکی با نمونه های واقعی
تشریح فرآیند حسابداری واردات (سفارشات خارجی ) مواد ،کالا وماشین آلات وخدمات