:: آموزش/ کارگاههاي عملي تکنیکی نبوغ حسابداری/ کارگاه ثبت و پلمپ دفاتر قانونی

کارگاه ثبت و پلمپ دفاتر قانونی

مراحل اقدام و اخذ دفاتر قانونی (روزنامه وکل )
پسوند فایل: pdf
حجم فایل: 2.23 MB (2342875 bytes)

اشاره : پلمپ دفاترو اخذ و تحریر دفاتر قانونی طبق قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی گروه اول (دارای درآمد بیش از ۳ میلیارد تومان درسال۹۴ و قبل از آن ) و مشاغل زیر الزامی است.یکی ازخدمات حسابداری موسسات خدمات حسابداری اجرا و پی گیری فرایند پلمپ واخذ دفاتر قانونی متقاضیان است.
اشخاص مشمول عملیات پلمپ دفاتر قانونی:
۱.کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند.
۲.کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار ( گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م)
اشخاصی که مجموع فروش آنها و یا ۱۰برابر درآمد آنها طبق برگ قطعی مالیات از سال ۹۱ به بعد بیش از ۳ ملیارد تومان بوده است . و در مورد اشخاص حقیقی دارای کسب و کار که خدمات ارایه می دهند مثل وکلا ، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان ۱.۵ میلیارد تومان بیشر باشد.
۳.تشکل های قانونی مثل ( انجمن ها ، احزاب ، اتحادیه های صنف(
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت جزء مؤدیان گروه اول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق م م محسوب می شوند.
۱. دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛
۲.صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه
بهره برداری از وزارتخانه ذیربط ؛
۳. صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛
۴صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی
۵. صاحبان مشاغل صرافی؛
۶.فروشگاه های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط
طبق ماده ۶ قانون تجارت کلیه تجار مکلف اند رویدادهای مالی عملیات تجاری خود را در دفاتر قانونی روزنامه و کل ثبت کنند.
از اینرو طبق ماده ۱۱ قانون تجارت ،دفاتر مذکور می بایست توسط ادارات ثبت،مهر،امضاء و پلمپ شوند.
پی گیری و عملیات پلمپ دفاتر و اخذ آن از وظایف حسابداران می باشد.
در سال جاری اداره کل ثبت شرکتها تشریفات ثبت نام و اخذ و پلمپ دفاتر قانونی را از طریق اینترنت به انجام می رساند،
به همین منظور موسسه خدمات حسابداری کیمیا محاسب پرتو مراحل ثبت نام اینترنتی را به شرح زیر تقدیم می کند.
کارآموزی حسابداری  دوره کارآموزی حسابداری پروژه کارآموزی حسابداری  دوره جامع جهش به بازارکار حسابداری در موسسه کیمیا محاسب پرتو
ابتدا وارد سایت اداره ثبت شرکتها می شوید.
راهنمای درخواست پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها
اطلاعات متقاضی حقوقی
چنانچه متقاضی  پلمب دفاتر شخص حقوقی باشد و اطلاعات مربوط به آن در مرجع ثبت شرکت ها  ثبت شده باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی  پلمب  بخش مشخص شده مربوط به این شخص حقوقی را  انتخاب کرد .