شرایط بازنشستگی با ٢٠ سال سابقه و ۴٢ سال سن

شرایط بازنشستگی با ٢٠ سال سابقه و ۴٢ سال سن
زنان شاغلی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند با ٢٠ سال سابقه و ۴٢ سال سن می‌توانند درخواست بازنشستگی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته است: من ۴۰ ساله هستم و ۲۱ یک سال سابقه کار دارم آیا می توانم از بازنشستگی استفاه کنم و زودتر از ۳۰ سال بازنشسته شوم؟

در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: زنان شاغلی که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار دارند با ٢٠ سال سابقه و ۴٢ سال سن می توانند درخواست بازنشستگی ارائه کنند.

اگر حقوق این افراد بالاتر از حداقل دستمزد باشد به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه از مستمری برخوردار می شوند و چنانچه حقوق پایین تر از حداقل دستمزد باشد، حداقل دستمزد را به عنوان مستمری به آنها پرداخت می کنیم.