استخدام حسابدار خانم / آقا در گرگان

استخدام حسابدار خانم / آقا در گرگان
استخدام حسابدار
عنوان شغل : استخدام حسابدار خانم /آقا در شرکت آبیان صنعت در گرگان

ساعت کاری : 7:30 الی 14:30

شماره تلفن :  50-01732357549

شماره همراه : 09113706683

شرایط : استخدام حسابدار خانم یا آقا ،ساکن گرگان فآشنا به نرم افزار کاووش ،ساعت کاری 7:30 الی 14:30 

مزایا : حقوق برای کار سه روز در هفته 400 هزار تومان